Resum del Ple Municipal d’agost (27 de juliol) de 2012

Resum del Ple Municipal d’agost de 2012

1. Informe sobre l’activitat institucional de l’alcalde.

L’alcalde informa de l’activitat institucional des del darrer Ple.

2. Proposta relativa a aprovar un expedient de crèdit extraordinari i suplements de crèdit per transferència de crèdit entre partides pressupostàries.

Aquest dictamen preveu el canvi de destinació d’un seguit de partides (es dóna de baixa coses que no es faran i d’alta coses que sí que es volen fer). Concretament, no es destinaran més de 90.000 euros que havien de servir per arreglar cruïlles i voreres i, juntament amb uns diners que s’estalvien d’Ecoserveis, es destinaran 130.000 euros més a la rehabilitació del Convent dels Caputxins (del qual no se sap si un cop acabat es podrà gestionar) i es comprarà un vehicle per la Guàrdia Urbana.

S’aprova amb el vot en contra de la CUP.

3. Dictamen relatiu a aprovar un conveni amb Pascual Arts Music per a l’organització del Festival Acústica dels anys 2013, 2014, 2015 i 2016.

EL govern pretén aprovar un conveni per la realització del Festival Acústica tot i que el secretari adverteix de que en realitat es tracta d’un contracte i no s’ha seguit la legislació corresponent per fer-lo. Des de la CUP entenem que es tracta d’un esdeveniment molt positiu per la ciutat, i que té un retorn molt important.

4. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general número 39 per a l’ampliació de les reserves de sistemes de serveis urbans en sòl no urbanitzable en l’àmbit del cementiri de Vilatenim.

S’aprova per unanimitat la regularització de l’espai que ocupa el cementiri de Vilatenim, que s’estava tramitant des de fa bastants mesos.

5. Dictamen relatiu a aprovar el Text refós de la modificació puntual número 34 del Pla general d’ordenació urbana dels sistemes hidràulics i de zones verdes en l’àmbit del Pla especial dels recs Susanna i Malpàs.

S’aprova per unanimitat la modificació del Pla general per adaptar les zones verdes a un requeriment de l’Agència Catalana de l’Aigua, que s’estava tramitant des de fa bastants mesos.

6. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la modificació puntual 40 del Pla general d’ordenació urbana a l’àmbit del pla especial d’equipaments supramunicipals de Vilatenim.

S’aprova per unanimitat la modificació del Pla general per permetre la construcció d’un parc de bombers al davant del Carrefour.

7. Dictamen relatiu a declarar elements tradicionals i singulars del pregó de les Fires i Festes de la Santa Creu el ball de gegants de la ciutat i la interpretació de la sardana l’Empordà.

S’aprova per unanimitat la declaració del ball de gegants i la sardana l’Empordà com a elements tradicionals del pregó de Fires.

8. Dictamen relatiu a atorgar subvencions adreçades a entitats culturals, educatives, juvenils, esportives, socials i veïnals que desenvolupen projectes, activitats i serveis estables d’utilitat pública i d’interès social per al període 2012-2015 i a aprovar el model de conveni regulador d’acceptació de la subvenció.

S’aproven les subvencions plurianuals de les entitats de la ciutat. Més enllà que es pugui discutir alguna subvenció en concret, des de la CUP agraïm especialment la feina feta des de la regidoria perquè les entitats tinguin una estabilitat pressupostària.

9. Dictamen relatiu a proposar a la Generalitat de Catalunya les festes locals del municipi de Figueres i de l’antic municipi de Vilatenim per a l’any 2013.

Com cada any el govern proposa les dues festes locals de Figueres. Aquest cop, però, i per primera vegada, s’ha escollit que una de les dues (Sant Pere, el 29 de juny) sigui en dissabte. Fins ara, quan Santa Creu o Sant Pere queien en dissabte s’escollia una altra data perquè es considerava que molts treballadors deixaven de fer-la.

S’aprova amb el vot en contra de la CUP.

10. Dictamen relatiu a aprovar definitivament el document anomenat: “Estudi organització, valoració de llocs i estudi retributiu: Proposta d’organització i catàleg de llocs de treball”.

El govern porta al Ple Municipal un document d’organització dels llocs de treball de l’Ajuntament. Hi ha informes molt durs de l’interventor i del secretari de l’Ajuntament, en què es llista un gran nombre d’irregularitats en què s’incorre.

Des de la CUP valorem molt positivament la intenció de fer un document d’aquestes característiques. Per un costat, per acabar amb les desigualtats salarials que hi ha al consistori, i per l’altre, perquè és una oportunitat única per fer un plantejament des de zero de com volem que estigui organitzat el consistori. Tot i això, hem volgut deixar clar que cap dels dos objectius s’assolirà. El primer, perquè les lleis del PP impedeixen modificar els sous dels treballadors municipals. I el segon, perquè en cap moment el govern ho ha volgut enfocar com una oportunitat per millorar l’administració i s’han limitat a oficialitzar la desorganització actual, regularitzant les situacions il·legals que es donaven fins ara.

S’aprova amb el vot en contra de la CUP.

11. Dictamen relatiu a augmentar inicialment el capital social de Figueres de Serveis SA.

S’aprova per unanimitat la ampliació de capital de Fisersa que es fa cada any.

12. Dictamen relatiu a aprovar provisionalment l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per assistència a les llars d’infants municipals.

S’aprova la modificació de les taxes de les llars d’infants que permet que la del Bon Pastor passi a fer només horari matinal evitant el seu tancament a causa de les retallades que s’apliquen des del govern de la Generalitat.

13. Dictamen relatiu a aprovar els comptes generals del pressupost

S’aproven els comptes del 2011, recordant la nefasta gestió econòmica que ha provocat un gran deute acumulat i el romanent de tresoreria negatiu.

Precs i preguntes

– Preguntem per la participació ciutadana en l’aplicació de les noves zones blaves (també davant hospital i plaça Sol). Des del govern ens informen que s’ha fet una reunió amb l’Associació de Veïns Enric Morera i que se’n faran més.

– Preguntem per la existència encara de plaques franquistes en edificis de la ciutat tot i que el 2009 es va aprovar una moció demanant-ne la retirada. El govern informa que no els consta que encara en quedin però que ho revisaran.

– Preguntem per l’actualització del tipus d’interès del crèdit que va fer l’Ajuntament per a pagar a proveïdors (que depèn de la prima de risc del deute espanyol). El regidor d’hisenda informa que s’actualitzarà a finals d’agost.

– Demanem a l’alcalde que per la Diada s’instal·li senyeres estelades a les entrades de la ciutat i al balcó de l’Ajuntament.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s