Un any posant l’habitatge el centre. Quines actuacions hem fet durant el primer mandat?

Click to access 1_any_habitatge.pdf