Presentem el projecte d’estalvi energètic Euronet 50/50 max a les escoles

Fa uns mesos la CUP va proposar a la regidoria d’Educació la implementació del projecte Euronet 50/50 max. Euronet 50/50 max és un projecte europeu que incentiva l’estalvi energètic en edificis públics a partir de l’aplicació de bones pràctiques en l’ús i la gestió de l’energia. La metodologia que es fa servir és el 50/50, que consisteix a introduir incentius econòmics a l’estalvi energètic aconseguit. L’ajuntament (que és qui paga les factures) i l’equipament signen un compromís on el primer es compromet a retornar el 50% dels estalvis econòmics aconseguits i l’equipament es compromet a aplicar un conjunt de bones pràctiques i liderar el projecte.

L’Ajuntament és qui (tenint en compte les necessitats i les propostes de les escoles), haurà de redactar el conveni pel qual es realitzarà l’acord d’implementació del projecte 50/50: quins passos seguiran i en quines condicions, de quina manera es tornarà el benefici obtingut a les escoles, etc. Algunes de les escoles que actualment apliquen el 50/50 destinen els beneficis derivats de l’estalvi energètic a fer inversions en l’àmbit de l’estalvi energètic o en material per a l’escola. Tot i així, són les escoles han de decidir en què utilitzaran aquests diners, sempre de forma acordada i consensuada amb l’Ajuntament.

Fruit de diverses converses amb la regidoria d’Educació i la de Medi Ambient, des de la CUP de Figueres hem presentat avui aquest projecte als equips directius de les diferents escoles de la ciutat. S’ha manifestat, en aquesta reunió, un gran interès, tant per part de les escoles, com per part del govern i els tècnics de l’Ajuntament. S’ha remarcat la importància d’aquest projecte en relació als hàbits i el caràcter pedagògic, ja que actualment les escoles realitzen alguns programes d’estalvi energètic, però la implicació de tota la comunitat educativa (amb el suport de l’Ajuntament) i la difusió comunicativa dels resultats obtinguts (i per tant, del retorn econòmic a les escoles) són algunes de les novetats que suposaria la implementació de l’Euronet 50/50 max.

Aquesta reunió ha servit, també, per posar sobre la taula les diferents deficiències estructurals que pateixen algunes escoles: finestres espatllades, aïllament de les aules, manca de dispositius programadors de les temperatures, etc. En aquest sentit, s’ha manifestat la voluntat de, a través del projecte Euronet 50/50 max, fer front a aquestes deficiències, auditant escola per escola, perquè l’estalvi energètic sigui efectuat amb les millors condicions.

A partir d’aquí, s’ha proposat a les escoles que expliquin el projecte als seus centres per a valorar quines d’elles estan interessades a formar part del projecte.

En aquest vídeo podeu veure algunes de les experiències de la implementació de l’Euronet 50/50 max:

Anuncis