Moció implementació programa Euronet 50/50 a les escoles

Descarrega la moció aquí