Escoles Obertes

En les negociacions del darrer pressupost de l’Ajuntament de Figueres, el grup municipal de la CUP va acordar amb el govern municipal una partida de 50.000 euros per impulsar el projecte d’Escoles Obertes. Què és Escoles Obertes? La resposta és senzilla: la voluntat d’oferir a tots els nois i noies de Figueres una oferta educativa en el temps lleure una vegada han acabat la seva jornada escolar. Dit d’una altra manera, universalitzar l’educació en el lleure a tota la mainada de la ciutat.

Les línies fonamentals del projecte són les següents: Oferta municipal d’activitats “extraescolars” adreçades a tots aquells infants que no en gaudeixen: per motius econòmics, per desconeixença, per desconfiança dels seus pares o tutors d’aquestes activitats; necessitat que aquestes activitats es puguin ubicar en un entorn proper a la realitat dels nois i noies. I aquest lloc és, sense cap dubte, l’escola; defensar la importància de l’educació en el lleure i que aquesta sigui una prioritat en totes aquelles hores no lectives en les quals els infants no poden ser atesos per les seves famílies.

Aquest projecte ha de ser impulsat per l’Ajuntament, consensuat i coordinat amb les respectives AMPA i amb els equips directius de les escoles. S’adreçaria als centres d’educació primària i infantil de titularitat pública entre els mesos d’octubre a maig, en horari de 16,30 h a 19,30 h de dilluns a divendres. Aquestes activitats estan pensades per als infants de les escoles però també del barri. No existeix cap requisit indispensable per poder participar-hi i està obert a tothom. No obstant això, entenem que aquesta eina seria d’especial interès per aquells infants vulnerables i amb risc d’exclusió social. Caldria, però, evitar que aquest projecte anés dirigit a col·lectius concrets. És important evitar reproduir guetos o marginalitzacions. La diversitat i la normalitat és la clau de l’èxit.

Les activitats s’estructuren a partir de 3 grans eixos: activitats lúdiques / activitats de reforç escolar, esports i arts. Aquests tres eixos haurien de ser compartits per tots els participants organitzats en dos grans grups d’edat : Grup 1 : 6- 9 anys / Grup 2 : 10 – 12 anys. Tothom hauria de passar per cadascuna de les activitats.

Entenem que la gestió d’aquest projecte d’Escoles Obertes ha de ser realitzat per professionals de l’educació en el lleure. A la nostra ciutat i comarca en tenim molts exemples exitosos (sovint des del voluntariat), de la gestió d’esplais, casals d’estiu i hivern, acampades, rutes i colònies, amb personal titulat i amb experiència que, moltes vegades, coneix la mainada o els seus entorns més propers; ja que cal incentivar la feina dels joves de la comarca formats en l’àmbit del monitoratge i del lleure. Defugim d’un model exclusivament externalitzador, desconeixedor de la realitat i preocupat pel seu benefici econòmic. Els ensenyaments/aprenentatges més específics (música, dansa, teatre, esports…) haurien de seguir la mateixa lògica i apostar per aquells centres, clubs o entitats propers a l’escola.

L’elaboració d’aquest projecte ha estat fruit de l’intercanvi d’idees, experiències i anhels de molta gent. La seva redacció definitiva ha tingut moltes mares i pares: educadors en el lleure, mestres, membres de les AMPes, equips directius, psicòlegs … És un projecte que neix des de baix i que s’ofereix a tota la ciutat.

Article de Toni Garcia, regidor de la CUP de Figueres, publicat al setmanari Empordà