Finalitza el procés participatiu de la redacció del protocol contra les agressions sexistes

El dimecres passat es va celebrar la darrera reunió de la comissió per a la redacció d’un protocol contra les agressions sexistes en els espais festius de la ciutat. La comissió, integrada per diversos agents de la ciutat implicats (entitats juvenils, col·lectius feministes, tècnics de les àrees afectades, partits polítics, Guàrdia Urbana, etc.) i presidida per la CUP s’ha reunit de forma periòdica des de principis d’aquest any. Després d’una desena de trobades de debat intens, la comissió van consensuar dimecres el text definitiu del protocol, que s’elevarà al ple municipal d’agost per a la seva aprovació final.

Participació i compromís. Des de la CUP volem remarcar la implicació dels participants en la redacció del protocol, especialment dels col·lectius i entitats juvenils i feministes de la ciutat. També cal assenyalar la tasca de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament que, de forma conjunta amb les entitats de l’Embarraca’t i en el context de la comissió, van iniciar una campanya de sensibilització contra les agressions en la celebració de les barraques d’enguany, malgrat que el text del protocol encara no estava definit.

Implementació del protocol. El protocol contra les agressions sexistes en espais de festa començarà a aplicar-se de forma oficial per l’Acústica. A banda d’una campanya comunicativa per a la conscienciació sobre les violències sexistes i sobre el protocol d’actuació, l’esdeveniment comptarà amb el Punt de suport per uns espais lliures de sexisme. Aquest espai realitzarà, per una banda, tasques d’informació i divulgació en relació a les violències que es manifesten en els espais festius. Per altra banda, atendrà en cas que se sol·liciti, a les persones que han patit algun tipus d’agressió (a través de l’acompanyament i sempre respectant la decisió de la persona), en coordinació amb els cossos de seguretat si hi hagués necessitat.