L’Oficina d’Habitatge, llavor per a l’habitatge digne

L’accés a un habitatge és un dels problemes socials més significatius que travessa la ciutat. Les nombroses situacions d’emergència social que desborden Serveis Socials, la irregular convocatòria de la Comissió d’Habitatge municipal -que no es reuneix des del juny del 2016 o la manca d’una planificació estructural en matèria d’habitatge a mitjà i llarg termini -amb un Pla Local d’Habitatge que amb prou feines s’ha executat i que està pendent d’actualitzar-se amb les noves necessitats- són alguns dels factors que fan que avui l’administració municipal de Figueres no cobreixi les necessitats entorn del dret l’habitatge.

A aquest escenari cal sumar-hi la suspensió, per part del Tribunal Constitucional, de la Llei 24/2015 de mesures urgents en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Aquest no és un fet menor, ja que ha afectat la implantació d’algunes actuacions que l’Ajuntament havia començat a abordar. És el cas del cens de pisos buits per notificar usos anòmals a grans propietaris i procedir, en els casos pertinents, a iniciar processos sancionadors; endegat a petició de la CUP i amb el treball conjunt amb el PSC quan aquest dirigia l’àrea. Aquesta suspensió ha deixat sense efecte un marc regularitzador que facilitava a les administracions la incoació de processos sancionadors.

En aquest context, el ple extraordinari de novembre va aprovar la creació de l’Oficina Local d’Habitatge, fruit de la negociació dels pressupostos del 2017. Aquest ens preveu gestionar, de forma integral, les diferents necessitats en l’àmbit de l’habitatge. En la primera etapa, l’equip format per tècnics de serveis jurídics, d’arquitectura, d’enginyeria tècnica, d’educació social i d’administració coordinarà les actuacions per abordar la problemàtica des de l’emergència, però també de forma estructural. Es preveu que, de forma progressiva, es recuperin les competències en la matèria que actualment romanen al Consell Comarcal i, també, que en un termini de dos anys l’oficina sigui oberta als ciutadans.

Des de la CUP tenim molt clar que aquesta és només és una petita peça de l’engranatge que ha d’assumir de forma efectiva les necessitats de Figueres en l’àmbit de l’habitatge. No podem oblidar que queden diversos temes pendents de resoldre i que són essencials per poder atendre la dramàtica situació de l’habitatge: la contractació de professionals que s’ocupin d’atendre les necessitats i fer el seguiment dels usuaris dels pisos destinats a polítiques socials (també d’aquells adquirits recentment a través del fons del Patrimoni Sòl) o la mediació entre grans propietaris i famílies ocupants en situació d’exclusió residencial. També manca reprendre la tasca d’eixamplar el parc d’habitatges d’ús social a través de la sanció i cessió de grans tenidors com marcava la Llei 24/2015 i que hem de poder fer efectiva assolint els màxims nivells de sobirania residencial que ens permeti la implementació de les polítiques republicanes en el marc de la materialització de la voluntat popular sorgida del mandat de l’1 d’Octubre.

Per aquest motiu, des de la CUP, seguirem apostant per entomar una responsabilitat que entenem comuna a través del treball col·lectiu, el diàleg i el consens; pel seguiment escrupolós de la implementació de les mesures; i per la recerca d’alternatives que demoleixin els murs -interns i externs a l’administració- que avui no permeten garantir unes vides quotidianes dignes.

 

Article de Natàlia Sànchez, portaveu de la CUP, publicat al digital Figueres.com.