La CUP exigeix al Govern que recuperi la partida pressupostària del protocol contra les agressions sexistes

La CUP ha exigit al Govern que recuperi la partida pressupostària dedicada a la implementació del protocol contra les agressions sexistes en els esdeveniments festius de Figueres. Aquesta partida, creada en el marc de la negociació dels pressupostos del 2017 entre el Govern i la CUP, ha estat eliminada enguany dels pressupostos municipals.

La partida va permetre fer possible la campanya contra les agressions sexistes al Festival Acústica a través de la formació oberta la ciutadania sobre les agressions que es produeixen en l’àmbit festiu i el funcionament del punt de suport, la instal·lació d’un punt de suport per denunciar agressions i sensibilitzar entorn de les agressions sexistes, els fulletons informatius sobre les agressions, etc. Aquesta campanya s’havia de replicar, de la mateixa manera a l’Embarraca’t d’enguany.

Segons la CUP, la manca de recursos que implica la supressió de la partida podria significar que aquest any la ciutat no comptés amb el Punt de suport a l’Embarraca’t i l’Acústica. Per a la CUP, aquesta decisió representa un retrocés en les polítiques d’igualtat municipals i un menysteniment cap a la tasca de les entitats i col·lectius que han estat treballant l’aplicació del protocol els darrers mesos. En aquest sentit, la formació crítica la incapacitat del Govern per mantenir la continuïtat dels seus compromisos amb la comissió institucional encarregada de redactar i avaluar el protocol contra les agressions sexistes i, en definitiva, amb la ciutat.

Per la seva banda, la comissió del protocol, reunida el passat divendres 26 de gener, va acordar sol·licitar el Govern la incorporació de la partida en els pressupostos de 2018, que s’han d’aprovar definitivament en els pròxims dies. La comissió i les entitats que en formen part ja es troba preparant el desplegament del protocol a l’Embarraca’t d’aquest any.