Un nou rumb

Els habitants de Figueres perceben d’una manera molt més clara les problemàtiques que es viuen a la nostra ciutat. Els més grans i també els més joves veiem amb tristesa aquest procés continu de decadència i de pèrdua col·lectiva d’autoestima cap a la nostra vila.

El camí que ha agafat la nostra ciutat respon, en molts casos, a la poca visió política a mitjà i llarg plaç dels diferents governs municipals que han dirigit el nostre consistori. Els més joves de la ciutat també hem pogut viure alguns d’aquests episodis. Tots som capaços de recordar la campanya de màrqueting que va ser el projecte polític de la Ciutat dels Detalls. En aquell moment va començar la operació «Figueres, ciutat façana». Jardineres, estàtues, ciutat florida,… El govern que va iniciar aquest projecte va ser àmpliament recolzat per la ciutadania de Figueres i els que ja ens hi oposàvem vàrem tenir moltes dificultats per frenar alguns d’aquests projectes. Així doncs, Figueres, intentava rentar-se la cara i millorar la seva estètica però no passava d’aquí, de la façana. Mentre es produïa aquest canvi estètic de la ciutat, els seus habitants per contextos supramunicipals veia com la seva situació s’agreujava a nivell econòmic, laboral,…

Aquesta situació s’ha anat perpetuant en el temps i avui amb el govern municipal en minoria s’ha agreujat. La manca d’un projecte global per la ciutat i la necessitat constant de pactes, sovint de caire mercantilista, per salvar el govern dels cinc regidors, ha provocat que aquest destinés els seus esforços en fer equilibris per mantenir una relativa estabilitat. L’aprovació dels darrers pressupostos municipals va ser una mostra més d’aquesta situació.

Figueres necessita un canvi de rumb, urgentment. Un canvi que es sustenti en un projecte que visualitzi la Figueres del futur d’una manera holística, amb sentit comú, que la vertebri i sobretot que la cohesioni, prioritzant el benestar dels seus habitants per sobre de tot. Un projecte que no hagi d’escollir entre quin servei social es manté, sinó que prioritzi mantenir-los tots. Evitant situacions com la supressió del projecte d’Escoles Obertes en els darrers pressupostos. Això ha  d’implicar un canvi en la gestió dels recursos que haurien de centrar-se en atendre principalment les necessitats bàsiques de les figuerenques i els figuerencs, a la vegada anar lligat a una gestió més directa i eficient d’aquests. Cal evitar casos ja viscuts com poden ser: una segona reforma d’una mateixa plaça en pocs anys, aixecar carrers acabats d’asfaltar per passar-hi conductes per tornar a ser asfaltats, no comprar elements decoratius per la ciutat en un context de crisi social, deixar de pensar en projectes culturals faraònics, de consum i pagats a cop de talonari per pensar en espais on les figuerenques i els figuerencs puguin ser els creadors de cultura,…

Des de la CUP entenem que aquest canvi ha de néixer i ha de fructificar des d’una perspectiva clarament d’esquerres, que ha de ser obert i inclusiu, amb la participació d’altres agents individuals o col·lectius tan socials, com polítics, culturals… En parlem?

Article d’Aleix Jiménez, regidor de la CUP, al Setmanari Empordà