Pedalar per Figueres

En el darrer ple es va ratificar el «Conveni transfronterer del «Bicitranscat» i es va acceptar la subvenció FEDER que permeti desenvolupar-lo. Aquest conveni ha de crear una xarxa de camins que permetin comunicar l’espai transfronterer en bici.

Quan es va votar aquest dictamen, la CUP va abstenir-se, malgrat que la formació sempre ha estat partidària de la promoció de l’ampliació de la xarxa local de carrils bici així com d’un model de mobilitat que potenciés l’ús de vehicles no contaminants i que a la vegada promogués l’activitat esportiva i models de vida saludables.

Aquesta abstenció va venir condicionada per les experiències passades en l’àmbit municipal en relació a la construcció de carrils bicis. Moltes d’elles, oportunitats perdudes pel govern local. Oportunitats que semblava que ajudarien a potenciar el ciclisme a la nostra ciutat però que finalment acabaven quedant en paper mullat o bé eren clarament insuficients. De fet, avui dia encara segueix sent molt complicat circular amb bicicleta per la nostra vila.

Aquesta nova oportunitat que se’ns ofereix, que una altra vegada arriba a través d’una proposta externa i no per iniciativa pròpia del govern municipal, cal que s’aprofiti i que tingui un resultat diferent de les anteriors. El primer pas perquè sigui un èxit és que ha de néixer de la voluntat d’implementar d’una manera ordenada i estratègica els carrils bici dins de la nostra ciutat. Que sigui un carril bici accessible i que vertebri la ciutat. Deixant clar que la implantació d’aquests és una clara prioritat per la ciutat i fer les accions possibles perquè així sigui.

Quin sentit tindria, si no, arranjar i adequar camins que arriben a Figueres i un cop arribats a la ciutat, no trobar-hi una continuïtat? Aquest projecte també s’ha de plantejar amb l’objectiu de posar en el centre del seu desenvolupament els principals beneficis que n’obtindran els figuerencs i figuerenques de manera generalitzada. Entenent que un benefici no pot ser entès exclusivament com una mera entrada i sortida de turistes, sinó que tingui en compte totes aquelles oportunitats que se’ns obren a tota la ciutadania. Oportunitats com la promoció de l’esport, la pacificació del trànsit rodat i l’obertura de la ciutat cap a l’entorn municipal més pròxim.

Referent aquest darrer punt és vital posar de manifest la necessitat d’obrir la nostra ciutat cap a les zones verdes de l’espai periurbà, una necessitat que es recull en l’avançament del POUM i que des de la CUP considerem clau. Evidentment, aquesta obertura ha d’anar acompanyada de la dignificació dels diferents espais verds que ens rodegen, que actualment es troben molt degradats, com la llera del Manol o les basses del Terrisser, i tot el patrimoni que ens envolta. Un patrimoni i un paisatge que tindrem oportunitat de gaudir i conèixer millor si sabem aprofitar bé l’ocasió que se’ns ofereix.

 

Article d’Aleix Jiménez, regidor de la CUP de Figueres, al Setmanari Empordà