La CUP de Figueres porta al ple una moció per garantir el dret a l’empadronament i per crear un Reglament d’accés al padró

La CUP presentarà aquest ple de juny una moció per a garantir el dret a l’empadronament i per a la creació d’un reglament d’accés al padró municipal. La moció proposa, en primer lloc, facilitar l’accés al padró i l’emissió dels certificats que hi van associats, atenent la legalitat vigent, a través de l’eliminació de l’obligatorietat dels requisits de tenir un títol de propietat o contracte de lloguer de l’immoble, documents que no són imprescindibles per a la tramitació del padró. En aquest sentit, el document que es debatrà al ple preveu incloure els diferents títols, documents, gestions i actuacions administratives que permeten acreditar domicili o residència al municipi en la tramitació de l’empadronament, especialment aquells que permeten la inscripció al padró de persones sense sostre, sense domicili fix o en situació d’ocupació. En segon lloc, aquesta moció pretén eliminar la possible subjectivitat i discrecionalitat que algunes persones han denunciat.

Oriol Turró, regidor de la CUP de Figueres, recorda que la legalitat vigent estableix que “les persones sense domicili fix o sense llar que resideixin al municipi han de ser inscrites al padró municipal, ja que, malgrat no ser possessors d’un títol de propietat o un contracte de lloguer d’habitatge, poden acreditar la seva residència a través d’altres procediments o actuacions administratives”. Així mateix, segons les disposicions que regulen l’accés al padró, “la decisió sobre la inscripció al padró s’ha de basar en la residència efectiva al domicili de l’alta i no en el dret a residir a l’habitatge, ja que aquest cas implica jutjar qüestions de naturalesa privada que no són competència de l’Administració local”, afegeix Turró.

La presentació d’aquesta moció ve motivada pel coneixement de diversos casos a Figueres amb dificultats per accedir a la tramitació del padró, especialment per part de persones sense sostre que viuen a la ciutat. Diverses entitats que realitzen acompanyament en la tramitació del padró han posat sobre la taula durant els darrers anys les dificultats administratives que s’han trobat, sobretot en l’àmbit de la discrecionalitat. Algun d’aquests casos fins i tot ha arribat a les mans del Síndic de Greuges de Catalunya, que n’ha assenyalat una mala praxis administrativa.

Per al regidor de la CUP, Oriol Turró “la creació d’un reglament d’accés al padró que dissipi els dubtes sobre les pràctiques de l’administració és essencial per a garantir els drets a tothom i actuar amb major transparència des de l’administració”. L’empadronament és un tràmit administratiu en el qual l’Ajuntament registra les persones que tenen com a residència habitual la ciutat i determina que aquella persona és considerada veïna d’aquella població. El padró és la porta d’entrada a l’accés a diferents drets i serveis bàsics com l’accés al sistema sanitari, al sistema educatiu o la possibilitat de regularitzar la condició administrativa. “És per aquest motiu que facilitar la inscripció al padró esdevé una peça clau a l’hora d’abordar les condicions de vulnerabilitat de les persones que resideixen al municipi”, conclou el regidor de la CUP.