Un decret d’alcaldia obliga el cinema Las Vegas a tancar fins que no regularitzi la seva activitat

La CUP de Figueres demanarà al ple municipal del mes de juliol que es clausuri el Cinema Las Vegas fins que no es regularitzin els permisos d’obertura i de llicència d’activitat. Segons Oriol Turró, regidor de la CUP, “actualment els promotors no han presentat el certificat favorable en matèria de prevenció i seguretat pel que fa als incendis, imprescindible per a obtenir la llicència d’activitat”. Un decret d’alcaldia del passat 22 de juny estableix clarament que “en cap cas es pot procedir a l’obertura del local Cinema Las Vegas”.

Així mateix la formació cupaire considera que el Govern de Marta Felip cada dia mostra una actuació més negligent i considera que la duplicitat de càrrecs de Felip accentua la seva incapacitat per liderar el govern. Afegeixen que la mala gestió que s’està duent a terme porta la ciutat a una situació cada dia més complicada. Per això demanen que es faci el relleu a l’alcaldia i que els mesos que queden fins a les eleccions municipals el nou alcalde o alcaldessa es mostri més dialogant i receptiu amb la resta de grups.

La CUP de Figueres ja havia denunciat el mes d’abril que el Govern promocionés l’activitat del cinema Las Vegas sabent que no tenia el permís definitiu d’activitat, quan l’immoble va ser temporalment precintat per la Guàrdia Urbana. Segons afirma Turró, l’equip tècnic també va advertir a finals de maig a la promotora de Ventura Pons que “no es donaven objectivament les condicions necessàries per a poder iniciar l’activitat sol·licitada de Cinema”,  ja que l’immoble no gaudia del certificat favorable. De fet, la CUP ha pogut saber que el Sotsinspector de la Regió d’Emergències de Girona ha emès tres informes desfavorables en relació a aquest tema durant els mesos d’abril i març.

Tot i que l’Ajuntament de Figueres va donar un permís extraordinari d’obertura per a la inauguració de Las Vegas i la projecció de la pel·lícula Miss Dalí els dies 6, 7 i 8 d’abril, aquest expirava el mateix 8 d’abril. “Constatem, doncs, que l’obertura del cinema els dies posteriors al 8 d’abril i fins a l’actualitat s’ha efectuat sense certificat i, per tant, també sense llicència d’activitat”, explica Turró. En aquest sentit, el grup municipal exposa que els promotors de Las Vegas van fer la sol·licitud del permís extraordinari el dia 5 d’abril (un dia abans de l’obertura), permís que va ser expedit el mateix dia 6 d’abril, mitjançant un decret d’alcaldia. Segons el regidor de la CUP, “les circumstàncies que envolten l’aprovació del permís extraordinari denoten males pràctiques administratives, ja que l’Ajuntament va anunciar setmanes abans l’obertura d’un local que llavors no tenia (ni té encara) llicència d’activitat”. Per altra banda, “la rapidesa amb la qual es tramita el permís extraordinari d’obertura , per la via ràpida i sense passar per ple mostra una manca de seriositat i transparència per part del Govern de la ciutat”, afegeix Turró.

La CUP posa de nou sobre la taula que “Las Vegas és una mostra més de la incapacitat del Govern per elaborar unes polítiques culturals rigoroses, d’acord amb les necessitats de la ciutat. La llista de despropòsits  que arrossega aquest projecte és un clar símptoma de la poca credibilitat que avui té el Govern liderat per Mata Felip”, argumenta Oriol Turró. El grup municipal recorda que l’Ajuntament ha destinat 350.000 euros per a fer front a les obres de condicionament del local, “una inversió pública en benefici d’un promotor privat que es va realitzar sense una planificació de viabilitat econòmica que avalés la sostenibilitat del projecte”, segons el regidor de la CUP. Aquestes inversions es van realitzar sense l’aprovació prèvia d’un pla d’usos municipals que garanteixi que els promotors del projecte cediran el local com a equipament municipal (avui dia tampoc existeix aquest conveni). La formació havia criticat, també, que l’Ajuntament destinés 1.617 euros per pagar el càtering de la inauguració del cinema Las Vegas a través, de nou, d’un decret d’alcaldia.