Codi ètic

Les persones que formen part de la llista electoral han signat els principis de la candidatura:

 

INFOGRAFIA_1_GRAN

La CUP defineix l’exercici d’un càrrec públic com a un servei a la col·lectivitat de caràcter temporal, no com a una professió. Els representants tindran la condició de regidors o regidores durant una legislatura com a màxim i l’assemblea decidirà com destinar els diners que provenen de l’assignació econòmica institucional.

 

INFOGRAFIA_2_GRANLes persones que integren la candidatura no podran tenir duplicitats de càrrecs ni en les institucions ni en la mateixa organització.

 

INFOGRAFIA_3_GRANLa candidatura mantindrà la seva independència respecte dels grups financers i les elits econòmiques i farà públics els comptes, ingressos i despeses anuals, a tota la ciutadania.

 

INFOGRAFIA_4_GRANLa CUP apostarà per l’establiment de mecanismes per fer efectiva la transparència en la gestió municipal. Tota la informació generada per l’acció política i la gestió serà pública.

 

INFOGRAFIA_5_GRANLa candidatura garantirà la participació ciutadana en la presa de decisions i aplicarà mecanismes perquè totes les persones, sense distinció, puguin participar activament i en igualtat de condicions a l’assemblea de la CUP. Les decisions polítiques que tinguin una afectació important per a la ciutat, així com la proposta de noves inversions, seran sotmeses a referèndums vinculants.

 

INFOGRAFIA_6_GRANEl grup municipal de la CUP actuarà en estreta col·laboració amb les lluites socials i de defensa del territori. La candidatura serà receptora, altaveu i instrument de les lluites populars de Figueres i la comarca.

 

INFOGRAFIA_7_GRANEls regidors i regidores donaran suport a les accions per avançar cap a la independència i la construcció de la República Catalana i vetllaran perquè el procés d’alliberament nacional estigui connectat a la defensa dels drets de les classes populars.

 

INFOGRAFIA_8_GRANLa CUP defensarà un municipalisme nacional arrelat al territori per engegar un procés de construcció nacional i transformació social que retorni el poder de decisió al poble.

 

INFOGRAFIA_9_GRANL’assemblea local serà sobirana, les decisions es prendran de forma democràtica, horitzontal i en assemblees obertes. Els càrrecs electes seran portaveus de l’assemblea i el seu càrrec estarà subjecte a la sobirania d’aquesta.

 

INFOGRAFIA_10_GRANLa candidatura apostarà per l’establiment de mecanismes de control i la ciutadania tindrà el dret de participar activament en aquest control. Totes les persones que integren la llista de la CUP han signat el codi ètic de la candidatura. Els càrrecs electes podran ser revocats per l’assemblea.

 

INFOGRAFIA_11_GRANLes contractacions de llocs de treball es faran en pública concurrència. No es contractarà ningú a dit per ocupar llocs de treball.

 

INFOGRAFIA_12_GRANEls càrrecs electes de la Candidatura d’Unitat Popular no acceptaran cap mena de regal ni privilegi de cap persona, institució o empresa. Sempre se’n donarà compte a l’assemblea.